hindi hindi!

Tuesday, September 05, 2006

isang malamig at maulang gabi.

habang kami'y nagmumuni-muni saliw ang mga patak ng malamig na tubig sa bubong ng bilding,

habang pinakikiramdaman ang paghampas ng matapang na hangin sa mga salaming pader ng kwarto,

napatigil ako.

oo, ikaw pa rin, gago.

permalink | Post a Comment
random thoughts @ 10:16 PM

author.

Joelle. 19. Sober.
write.recent entries

sige na nga
nawala
huwaw
ang lungkot
yabadabadongs - as
peyups
demented
click
over my head - the fray
pag-aaway sa simula

archives

June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010

friends.


stuff

www.flickr.com
joellei's photos More of joellei's photos
school supplies.

pencil and paper
coloring materials
envelopes
notebook
paintbrushes
clearbook